Aşemseddin Türbesi, Fatih Sultan Mehmet’in Hocası ve İstanbul’un fethinde de yanında olan, zamanının büyük alimi, hekimi, mutasavvıfı ve usta şairi Akşemseddin Hazretleri’nin türbesi Bolu ilinin Göynük ilçesinde yer almaktadır.

[vrview img=”https://www.azbibak.com/wp-content/uploads/2017/12/aksemseddin-turbesi.jpg” ]

1459 yılında Göynük’te vefat eden ve “Çağ Açan Bir Padişah” yetiştiren Akşemseddin Hazretleri’ninnaaşının bulunduğu Aşemseddin Türbesi , öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden, İstanbul’a girişinde “Asıl fetih onundur, çiçekleri ona verin” diyebilen Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında yaptırılmıştır. Türbe, Akşemseddin Hazretleri’nin vefatından beş yıl kadar sonra yapılmış olup, kapısı üzerinde bulunan inşa tarihi de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Sandukası üzerindeki yazı da oğullarından Mehmed Sâdullah’a aittir. Evlâtlarından Mehmed Sâdullah ve Nûrullah da bu türbede yatmaktadır.

Aşemseddin Türbesi ve Ömer Sıkkınî Türbesi’nin de 2. Abdülhamid döneminde yenilenmiştir. Süleyman Paşa Camii 1953, 1959, 1962 yıllarında; Akşemseddin Türbesi de 1952 yılında tekrar onarımdan geçirilmiştir.