Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis Tapınağı, yalnızca o güne dek yapılmış ilk görkemli mermer tapınak olmakla kalmaz, Helenistik Dönemin de en ihtişamlı kutsal yapısıdır. Bu görkemli yapı, bazı temel parçalarından başka günümüze herhangi bir mimari detay bırakmadan gelmesine rağmen, hâlâ önemini korumaktadır.

Arkeolojik olarak ele geçen ilk buluntular, Artemision’da M.Ö. 1500’den 300’lü yıllara kadar yerleşim olduğunu göstermektedir. Burada, Tanrıça Kybele adına yapılan ilk tapınak, M.Ö. 8. yüzyıla ait olmakla birlikte, yüzyıllar boyunca birçok evrim geçirmiştir. M.Ö. 356’da, Büyük İskender’in doğduğu yılda, Herostratos adlı bir kişinin çıkardığı yangın sonucu tamamen harap olmuş, M.Ö. 330’lu yıllarda ise Efesliler kendileri için çok önemli gördükleri Artemis Tapınağı’nı aynı planın üzerinde ama eskisinden çok daha gösterişli biçimde inşa etmişlerdir.

Anadolu’nun ana tanrıçasına adanan Artemis Tapınağı, Arkaik Dönem’de Kroisos’un yardımıyla mimar Chersiphron, Giritli Metagenes ve Thedoros tarafından inşa edilmiştir. Yüzyıllar boyunca sadece tapınma ve kötülüklerden korunma amaçlı olarak değil aynı zamanda Tanrıça Artemis’in kült heykelinin ve tapınağın diğer zenginliklerinin, adakların saklandığı yer olarak da kullanılmıştır.

Günümüzde birkaç leyleğin yuva kurduğu sütun parçalarının dışında eserden geriye pek bir şey kalmamıştır.

Artemis Tapınağı Nerededir?

Tapınak bölgesi Efes Antik Kenti’nin bulunduğu alandadır.