Arykanda kentinde 1971 yılından bu yana yapılan kazılarda ele geçen küçük buluntular arasında en büyük gruplardan birini, madeni eşya ve madencilik faaliyetlerine ilişkin alet ve üretim artığı gibi buluntular oluşturur.

Buluntuların büyük bölümü, kent halkının günlük yaşamında kullandığı alet ve eşyalardan oluşmaktadır. Örneklerin yapımında kullanılan altın, gümüş ve bronz gibi madenler antik çağda temini zor birer ham madde oldukları için, antik çağlardan itibaren eritilip yeniden kulanılmıştır.

Bu durum, antik kent kazlarından çok az madeni eser bulunmasına yol açmıştır. Arykanda’dan ele geçen çok sayıdaki envanterlik ve etütlük madeni buluntunun incelenmesi bu nedenle büyük bir önem taşımaktadır. Kentteki madeni buluntular ile ilgili ilk çalışmalar Dr. Zeynep Kuban tarafından yapılmıştır.

Naltepesi’nden ele geçen demir buluntuları inceleyen Kuban, bu eserlerin arasında dericilik, demircilik gibi meslek gruplarına ait madeni aletler saptamıştır. Bu saptama, madeni buluntuların kentin günlük yaşamı ve zanaat  faaliyetleri konusunda bilgi verebileceğini göstermesi bakımdan önem taşımaktadır.

Antalya ili, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içerisinde yer alan Arykanda Antik Kenti’nin ismi Likya dilinde ’Ary-ka-wanda”, “yüksek kayalığın yanındaki yer” anlamına gelmektedir.

Arykanda Antik Kentine Nasıl Gidilir?