Türkiye’nin en batı ucunuda bulunan ve Osmanlı’nın son inşaa ettiği kale olarakta bilinen Babakale Kalesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi kıyalarında yer almaktadır. Kalenin inşaa edildiği bölge Bababurnu olarak bilindiğinden dolayı kaleye Babakale denmiş ve köyde aynı isimle anılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöre halkının korsanlardan korunması için yapılan Babakale Kalesi padişah III. Ahmet talimatıyla Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1723 yılında deniz seferi sırasında fırtına sebebiyle Ayvacık kıyılarına sığınan III. Ahmet bu konaklama sırasında köylülerin dertlerini dinler. Bu dertlerden bir tanesi korsanların köyü bir çok kez rahatsız ettikleri ve köyün korumasız olduğudur. Bu durumu düzeltmek için Vezirine talimat veren III. Ahmet kıyıya bir Kale yapılmasını emreder. Vezir Damat İbrahim Paşa bu kalenin yapımını Kaptan-ı Derya Mustafa Paşaya verir. Bir ferman yayınlanarak ülkede hapis cezasına çarptırılan mahkumların kale inşaatında çalışması durumunda özgürlüklerine kavuşacakları söylenir.

Yapımı sırasında yaşanan Patrona Halil isyanı sırasında Mustafa Paşa öldürülünce kalenin yapımı sekteye uğramış olsada bitirilebilmiştir. Köyde su bulunmadığından dolayı mahkumlar su bulunan en yakın noktadan köye su getirmek için 5 km su hattı çekerek limanda bir çeşme yapılmış ve köy suya kavuşturulmuştur. Yapılan bu çeşme konumu nedeniyle Osmanlı Donanması içi oldukça büyük öneme sahiptir. Seferlere çıkılmadan önce bu çeşmeden depolanan su ile aylarca idare edilme ediyor ve bozulmadan durabiliyormuş. Günümüzde çeşme bulunsada su akmamaktadır.