Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Ulu Camii, minberindeki tarihten 1399-1400 yılında tamamlandığı anlaşılan cami ve külliyeyi I. Bayezid yaptırmıştır. Mimarı kesin olarak bilinmemekle beraber Ali Neccâr ya da Hacı İvaz Paşa tarafından inşa edildiği düşünülmektedir.

Rivayet edilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıd, Niğbolu Savaşından önce dua ederek savaşın kazanılması durumunda 20 cami yaptıracağı vaadinde bulunur. Savaşın kazanılması sonrası Emir Sultan’a durumu anlatır. Emir Sultan “Hünkârım yirmi cami yerine, mü’minlerin toplanmasına vesile olacak, cuma namazlarının kılınacağı yirmi kubbeli bir cami yaptırsanız…” önerisinde bulunur. Bunun üzerine Bursa’ya 20 kubbeli bir cami yapılmasına karar verilir.

Bursa Ulu Camiinin bir diğer özelliği ise ülkenin kapalı alandaki en geniş ibadet yerine sahip olmasıdır. Camii dikdörtgen bir planda yaklaşık 5000 metrekare alanı kaplamaktadır.

Günümüzde Bursa’nın simgesi haline gelen Ulu Camii aslında sadece bir camii değil bir külliyedir. İlk planda insanların faydalanabileceği medrese, hamam, bedesten, dükkânlar ve meşrutalar yapılmış daha sonra bu yapılara muvakkithane, muallimhâne, müezzin ve
muvakkit odaları gibi ilaveler yapılmıştır.

Caminin günümüzde 2 minaresi bulunur. Ancak bunların ikisi farklı zamanlarda yapılmıştır. Batı tarafında bulunan minare Yıldırım Beyazıt döneminde yapılırken, doğu tarafında bulunan minare ise daha sonra Mehmet Çelebi tarafından yapılmıştır.

Caminin havadan çekilmiş görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bursa Ulu Camii Minberi

Caminin ceviz ağacından kündekârî minberi bir sanat şaheseridir. Ustası el-Hâc Muhammed b. Abdülazîz İbnü’d-Dakkī’dir. Minberin ilginç özelliklerinden biri de Kur’ân-ı Kerîm’deki âyet sayısına tekabül eden 6666 adet parçadan meydana gelmesidir.

Bursa Ulu Camii Minberi

Bundan daha da önemlisi minberin mihraba bakan doğu yüzünde güneş sisteminin yani güneş ile gezegenlerinin, batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasvir edilmiş olmasıdır. Mihraptaki süslemeler 1862 yılında Bursa’ya sürgün edilen Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bursa Ulu Camii’ye Nasıl Gidilir?

Bursa’nın merkez ilçesi olan Osmangazi’de bulunan Ulu Camii’ye ulaşımda oldukça kolaydır.

Toplu taşıma araçları ile ulaşabilmek için 4/A – T1 Demirtaş otobüs hattını kullanabilirsiniz.

Özel aracınızla kent meydanından Fevzi Çakmak Caddesi üzerine dönün ve Osmangazi Anıtının bulunduğu kavşaktan sağa dönün. İlerideki kavşaktan sonra Ulu Cami tabelalarını takip edebilirsiniz.