Cihanoğlu Kulesi Aydın’ı Koçarlı ilçe merkezinde 18. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalabilmiş bir eserdir. Cihanoğulları beyliği (Cihanoğulları Ailesi) tarafından baskılardan korunmak amacıyla yaptırılan Kule yakın tarihe kadar bir konakla bitişik halde ayakta duruyordu. Ancak 1948 yılında yaşan bir yangın sonrası konak kullanılamaz hale gelmiş ve yıkılmıştır.

Cihanoğlu Kulesi yakın tarihte bir çok işletme tarafından çeşitli amaçlarla aktif olarak kullanılmıştır. 19. yy.da kuleye hama ve teras eklenmiş ve çeşitli alçı süsler eklenerek turizme kazandırılmaya çalışılmıştır.

Kulenin 1763 yılında yapıldığı bilinmektedir. Rivayet edilen bilgiye göre Kanuni Sultan Sülayman bir sefer sırasında bölgede konaklamış ve bu sırada bölgede bulunan Aşiret reisi Mehmet Bey’in çadırında bir çocuk dünyaya gelmiştir. Sultan Süleyman bu haber duymuş ve bunun uğur getireceğine inanarak çocuğa Cihan adını vermiştir. Sefer dönüşü Aileye Çine Çayı ve Sarıçay arasındaki büyük bir araziyi bağışlamıştır.

Cihanoğulları uzun bir süre bu bölgeye hakim olmuş Cihanoğlu Kulesi haricinde bölgede ailenin bir çok ferdi tarafından yaptırılan Camiler ve Medreseler bulunmaktadır.

Yolunuz Koçarlı ilçesine düşerse mutkala gidip görmeniz gereken bir tarihi eser sizleri bekliyor.

Cihanoğlu Kulesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Cihanoğlu Kulesi Koçarlı İlçe Merkezinde ulaşabilirsiniz.

Cihanoğlu Kulesi Koçarlı ilçe merkezinde 18. yy.dan kalma kagir bir yapıdır. Cihanoğulları’nı baskınlardan korumak için yaptırılan bina, konakla bağlantılı bir halde iken 1948 yılında geçirdiği bir yangın sonucu konağın yanıp yıkılması ile kule tek başına kalmıştır. 19. yy. başında bir takım değişiklikler geçirmiş hamam ve teras gibi düzenlemeler eklenmiş, bu sırada stuko kaplama alçı süsler yapılmıştır. 20. yy başlarında hamam olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi üzerine yine bir takım değişiklikle olmuş, 4. yüzey pencereleri büyütülmüş, 3. yüzeydeki tuvalet ve ocak tuğla duvarla yapılmıştır.