Enez Kalesi

Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan Enez Kalesi’nin tarihi Antik Çağlara kadar uzanır.

Antik Çağda, Akropol denilen yüksek bir tepe üzerindeki kaleyi, tarihçi Prokopios,
Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapıldığını yazmıştır. Kalenin yapım tarihi kesinlik kazanmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığını işaret etmektedir. M.S.6.yüzyılda Justinianus’un kaleyi onardığını kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Yazı Başlıkları

Enez Kalesi Hakkında Bilgi

Ana girişi doğuda olan Kaleye, kuzey ve doğudan olmak üzere iki kapıdan girilir. Biçimleri ve planları birbirinden farklı 15 kule ile desteklenen sur yer yer 3 metre genişliğe yaklaşmakta yüksekliği 25 metreyi ulaşmaktadır. Denize bakan tarafta iki çok köşeli kulesi bulunmaktadır. Bunlardan sağdaki günümüze ulaşamamıştır.

Batıdan uzanan sur duvarı ise içeriye doğru bir eğim çizerek güneyden gelen duvarla birleşmektedir. Böylece kalenin bu bölümü yarım kubbe biçiminde olup, Meriç Irmağı’ndan gelecek tehlikelere karşı savunmayı güçlendirmektedir. Kuzeydoğu köşesindeki köşeli kule batı yönünde yine köşeli bir kuleyle çıkıntı yapmaktadır. 12. yüzyılda onarılan kalenin yapı malzemesini kesme taş, tuğla ve antik mimari parçalar meydana getirmiştir. Kentin akropolünü oluşturan bugünkü kale içinde yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen ve M.Ö.4. ve 3. bin yıla tarihlenen çömlek kalıntıları, buradaki yerleşimin Kalkolitik çağa kadar gittiğini kanıtlamaktadır.

Fatih camii(Ayasofya kilisesi)

Enez Kalesi Ayafosya Kilisesi

Enez Kalesi içindeki en önemli yapılardan biri bugün de büyük bir bölümü ayakta olan Fatih
Camii(Ayasofya kilisesi)dir(Foto 5). Çeşitli yapı evrelerinden geçmiş olan ve eski hali kilise olan bu yapı, Enez’in 1456’da alınmasından sonra Fatih adıyla camie dönüştürülmüştür. Ayasofya’nın güney duvarı dibinde yapılan açmada, kilisenin en az üç yapı evresi geçirdiği ortaya çıkmıştır. 1894 yılında bir onarım geçiren Fatih Camii 1965 yılına kadar kullanılmıştır. Ancak geçirdiği depremler kubbe kısmında önemli çatlaklar yaratmıştır. Bu gün bile halen ayakta olan bu yapı, Enez’de en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

Enez Kalesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Enez ilçe merkezinde bulunan Enez kalesine ulaşım için İpsala Sınır Kapısı yönüne doğru ilerlerken Enez – Yenikarpuzlu yönüne doğru dönün. Yaklaşık 39 km ilerleyerek Enez Belediyesi önünden Dalyan Gölü kıyılarına doğru giderek kaleye ulaşabilirsiniz.

Rotanızda Edirne varsa Gala Gölü Milli Parkı’nıda ziyaret edebilirsiniz.