İzmir’in Konak Meydanı’nda bulunan ve İzmir’in simgesi haline gelen İzmir Saat Kulesi günümüzde bir çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Saat kulesinin bulunduğu meydanın tarihi bir öneme sahip olması ve İzmir’in en uğrak yeri olması nedeniyle önemi ve değeri kat kat artıyor. İzmir saat kulesi İzmir’in ilk çağdaş ve modern simgesi olması bakımından da önem taşıyor.

25 metre yüksekliğinde ve 4 katlı olan saat kulesi sekizgen bir platformun üstüne oturtulmuştur. Kulenin doğu ve batı yönlerinde Osmanlı Armaları, Kuzey ve Güney yönlerinde ise Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası bulunur.

Saat Kulesi’nin Tarihi

İzmir saat kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılmıştır. Mimarı Raymond Charles Péré’dir. Mimar isminin yabancı olmasına karşın Péré İzmir’li bir Levantendir*.

*Levanten : Osmanlı Devleti içinde özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hıristiyanları tanımlamak için kullanılır.

Saat kulesi yapımı sırasında gövde için kesme taşlar arasına demir ve kurşun geçirilerek depreme dayanıklı hale gelmesi sağlanmıştır.

Kulenin saatini ise Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafında iki hükümdar arasındaki dostluğun simgesi olarak armağan edildiği söylenmektedir. 

Aslında saat kulesi aynı zamanda bir şadırvandır. Kulenin dört kölesinde de bulunan çeşmeler günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca geçmiş dönemlerde bölgenin ve meydanın aydınlatılması için kulede havagazı tesisatıda vardır.

İzmir’de 1 Şubat 1974 yılında yaşanan 5.2 şiddetindeki depremde Saat Kulesinin tepe kısmı yıkılmış ve depremden 2 yıl sonra restore edilerek eski haline tekrar getirilmiştir.

İzmir Saat Kulesi 1974 Deprem Hasarı

İzmir Saat Kulesi’ne Nasıl Gidilir?

İzmir merkezinin en gözde alanı olan Konak Meydanı’nda bulunan Saat Kulesine Büyükşehir Otobüsleri, Vapurla, Metro ve Tramvay ile gitmek mümkündür.