1580 yılında III. Murad döneminde padişah veziri Sivas Valisi Ali Beyoğlu Mahmud Paşa tarafından yaptırılan Kale Cami ismini kare şeklinde kale planlı olarak yapılması ile almıştır. Cami duvarı kesme taştan, minaresi tuğladan yapılmıştır. Osmanlı dönemi Cami mimarisinin en önemli eserlerinden olan Kale Caminin her iki yanında bulunan iki taş dikkat çekmektedir.

Bu taşlardan biri cami avlusu önünde bir bölümü oyuk dikili bir taştır. Bu taş Sadaka Taşıdır. Cami minaresinin altında bulunan oyuk taş bölümü ise Yitik Taşı olarak isimlendirilir.

Sadaka Taşı – Sivas Kale Cami

Sadaka Taşı Osmanlı toplumunda insanların birbirine karşı saygı ve sevgisinin derecesini ifade eden çok yüksek ve ulvi bir anlam taşıyan cami ve dini-sosyal hizmet veren mekanlarda içi veya üst tarafı oyulmuş bir taştır. Özellikle yatsı namazına giden Müslümanlar, gece karanlığında o gün vermek istedikleri sadakayı o taşın oyuna bırakırlardı. Aynı şekilde karanlık gecede, iffet ve hayasından dolayı fakirliğini gizleyen ihtiyaç sahibi sadece ihtiyacı kadarını oradan alıp diğer fakirlerin hakkına da riayet ederdi.

Yitik Taşı – Sivas Kale Cami

Yitik Taşı oyuğu ise kayıp eşya bölümüdür. Civarda bulunan bir eşya bu oyuğa bırakılır ve sahibi tarafından alınması beklenirdi. Aynı şekilde bir eşyasını kaybeden biri ilk olarak yitik taşına bakardı.

Sivas Kale Cami etrafında bulunan Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Şifaiye Medresesi bulunduğu Selçuk Parkı’nı bir tarihi mekan haline getirmektedir. Cami günümüzdede ibadethane olarak kullanılmaktadır. Cami çevresinde herhangi bir yapılaşma bulunmaması nedeniyle her açıdan harika görüntüler elde edebilirsiniz.

Yakın tarihte 1989, 2000, 2007 ve 2010 yılında onarımlar yapılmıştır.

Kent meydanına yürüme mesafesinde bulunan ve yapımı 1200’lü yıllara dayanan Sivas Ulu Cami’de bu tarihi bölgede görülmesi gereken bir yapıdır.

Sivas Ulu Cami

Sivas Kale Cami Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kale Cami Sivas il merkezinde Kent Meydanı olan Selçuk Parkı içerisinde bulunur.