Balıkesir ili Erdek ilçesinin yarımadasına verilen ad olan Kapıdağ Yarımadası antik çağlardan bu yana yerleşimin olduğu tespit edilmiştir. Yarımada olması önce bölgenin bir ada olduğu ancak ana kara ile ada arasında dolum sonucu birleşme yaşandığı ve adanın bir yarımada haline geldiği jeolojik araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Kapıdağ yarım adası’nın yaklaşık %70’ini ormanlık alan oluşturur.

Kapıdağ Yarımadası Hakkında Bilgi

Kapıdağ Yarımadası, ülkemizin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin güneyinde ikili tombolo ile anakaraya bağlanış ters üçgen şeklinde yaklaşık 300 km² alana sahip, bir morfolojik karakter sergilemektedir.

Arazi kullanımı, belirli bir sahada o saha üzerinde yaşayan insanların yürüttükleri aktiviteler ile ekonomik kullanımlarına yönelik faaliyetleri tanımlamaktadır (Tunçdilek 1985). Yarımada üzerinde yaşamakta olan yerel halk da farklı ekonomik faaliyet kollarına bağlı olarak yaşamını idame ettirmekte dolayısıyla doğal ortama etkide bulunmaktadır. Yarımada üzerinde arazi kullanımları tarımsal faaliyetler, mmadencilik, turizm, ormancılık, deniz ürünleri üretimi ve halkın yaşamını idame ettirdiği iskan sahaları gibi birçok arazi kullanımı sınıfından meydana gelmektedir.

Yarımadanın nüfus potansiyeli yüksek Erdek, Bandırma ve Bursa gibi kentsel yerleşimlere yakın olması ve coğrafik açıdan konumunun uygunluğu yarımadanın güneyinde kurulu kıyı yerleşimlerinde dönemlik turizm faaliyetlerinin yürütülmesine olanak tanımaktadır. Yarımadanın batısında bulunan Erdek ve Ocaklar ile güneydoğusunda kurulmuş Tatlısu ile Aşağıyapıcı yerleşimleri yaz aylarında turizm potansiyelinin yüksek olduğu alanlardır.

Kapıdağ Yarımadasında Görülmesi Gereken Yerler

Kyzikos Antik Kenti

Bölgeye ilk gelen topluluğun Dolianlar olduğu düşünülmektedir. Kyzikos Antik Kenti Roma döneminin en büyük sütun başına sahiptir. Bölge yarımada içerisinde Düzler köyü yakınlarında görülebilir.

Hadrianus Tapınağı

Kyzikos antik kenti içerisinde bulunan Hadrianus Tapınağı dünyanın 8’inci harikası olarak nitelendiriliyor. Uzunluğunun 116 metre olduğu belirlenmiştir.

Kirazlı Manastırı

Geçmişte rumların dini aktiviletini gerçekleştirdiği alan olan Kirazlı Manastırı’nıda ziyaret edebilirsiniz.

Zeytinli Ada

Adanın tepesinde bulunan 2 zeytin ağcından dolayı Zeytinli ada ismini almış olan ada içerisinde Meryem Ana Kilisesi bulunuyor. Anca günümüzde arkeolojik kazıların devam etmesi nedeniyle ziyarete kapalı konumda bulunuyor. Anakaraya 200 metre mesefade bulunuyor.

Seyit Gazi Tepesi

Bu noktadan bütün Erdek’i görebilirsiniz. Seyit Gazi türbesinin alanda bulunması nedeniyle bu isim verilmiştir.

Sahil Şeridi

Elbette Erdek denilince ilk akla gelen Yarımadanın temiz ve çok tuzlu olmayan harika suyu ve sahil şeridi. Bölgede Kurbağalı ve Çuğra Halk Plajları bulunuyor. Ayrıca bir çok hotel, pansiyon, apart gibi konaklama imkanlarıda mevcut.