Karaman Kalesi
Karaman Kalesi

Karaman Kalesi’nin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, Karaman’ın tarihiyle yaşıt olduğu ve her dönemin şartlarına göre yeniden yapıldığı kabul edilmektedir. En önemli yapımlar (H. 551-583) 1156-1187 yılları arasında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile oğlu 1187-1196 yılları arasında Selçuklu tahtında oturan I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde olmuştur. Kentin iç surları II. Kılıçarslan döneminde, dış surları ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yenilercesine yapılmıştır.

Ancak daha sonraki dönemde kent Karamanoğullarının egemenliğine girmiş ve onların başkenti olması nedeniyle kentin surları bir kez daha yenilenmiştir. Osmanlılar Karaman Kalesi’ni ele geçirirken büyük ölçüde tahrip edtmiş ve ken enkazıyla, büyük olasılıkla, iç kaleyi yenilercesine onarmışlardır. Orta kale kalıntılarında, çoğunlukla gayri islami mimari parçalarla karşılaşılırken iç kalede, burç eteklerinin genişleyen kesimlerinin üzerinde yoğun islami dönem mimari parçalarıyla karşılaşılmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Gelişi

1648 yılında Karaman’a gelen Evliya Çelebi Karaman Kalesi’ne ait dış kale çevresinin 700 adım olduğunu, 140 kulesinin ve 9 kapısının bulunduğunu, orta kale çevresinin 1700 adım olduğunu, 400 kulesinin ve 2 kapısının bulunduğunu, hendekle çevrili olduğunu belirtmektedir.

İç Kale

Bronz, Roma ve Bizans çağlarına ait buluntular veren bir höyüğün üzerinde yapılmış olan iç kale köşelerde silindirik veya prizmatik büyük burçlarla sınırlandırılmış bozuk dörtgen planlıdır. Silindirik kuleler, kuzeydoğu, güneybatı köşelerde yer alırken, prizmatik kuleler kuzeybatı, güneydoğu köşelerde yer almaktadır.  Karaman Kalesi’nin Batıya açılan tek kapısı vardır.

Osmanlılar 1465 yılındaki fethinden sonra Karaman Kalesi kent kalıntılarından yeniden inşa edilmiştir. Bu esnada Karaman’da bulunan bir çok yapı ve mezar taşları onarımda kullanılmıştır. Bu başka yapılara ait kitabe ve mezar taşlarının bazılarının ters konulmuş olması Karamanoğulları Beyliğinin yıkılışını işaret amaçlı olmalıdır.

İkinci kapıdan zamanla moloz ve toprakla dolarak zemini yükselmiş ve son dönemde yeni düzenlemelerle biçimlenmiş avlıya girilir. Duvarlar köşe burçların şekline göre biçimlenen avluda kulelerin alt katına girişi sağlayan kapılarla, burçlara ve duvarlara çıkışların gerçekleştirildiği taş merdivenler görülmektedir.

Evliya Çelebi İç Kale çevresinin çok derin hendekle çevrili olduğunu, kapıya ağaç köprü ile geçildiğini, demir kapısının üç kat olduğunu, içinde kale komutanının oturduğunu, 46 toprak dam örtülü küçük ev ve bir cami olduğunu bildirmektedir.

İç kale 1961 ve 1975 yıllarında 2 kez restore edilmiştir. Bu düzenleme esnasında güneybatı kulesinin önüne yarım daire şeklinde sahne ve sahnenin yanına tuğla malzemeyle soyunma kabinleri yapılmıştır.

«Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu» atasözünün bu kaleyle ilgili bir hikâyesi vardır. Rivayete göre, bir kuşatma sırasında geceleyin kaleden çıkan birkaç savaşçı yakındaki bir sürüyü çevirir, koyunların başlarına birer mum dikerek «Allah, Allah!» haykırışı ile kaleye doğru sürerler. Bunu gören düşman da kaleye takviye geldiğini sanarak kuşatmayı kaldırır.

Karaman Kalesi’ne Nasıl Gidilir

Karaman İli Hisar Mahallesinde Bulunan kaleye ulaşmak oldukça kolaydır. Şehrin neredeyse tüm noktalarında görülebilen kaleye ait haritayı aşağıda inceleyebilirsiniz.