Keban Barajı Türkiye’nin 2. büyük barajıdır. Toplamda 1330 Megawatt kurulu güce sahip baraj gölü yine Türkiye’nin en büyük 2. büyük yapay gölüdür. Doğal göllerle bir arada sıralandığında en büyük 4. gölüdür. Fırat nehrinin beslediği barajın akımı senenin farklı günlerinde farklı akımlar sergiler. Ortalama su akımı 635 m3/h’tir.

1965 yılında inşatına başlanan Keban Barajı 1981 yılında tam kapasite devreye alınmıştır. Yapım ve projesi tamamen Türk Mühendisleri tarafından yapılmıştır.

Baraj Gölün’de Neler Yapılır?

Keban Barajı Elazığ’ın 45 km kuzeybatısında, Malatyanın ise 65 km kuzeydoğusunda ye alır. Baraj gölü etrafında Elazığ halkı için mesire alanları, yürüyüş bölgeleri ve eğlence noktaları bulunmaktadır. Baraj gölünde balık üretimi ve su avcılığıda yapılmaktadır.

Baraj gölünde feribotla ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ayrıca baraj gölü kıyısında balık restoranlarıda bulunmaktadır.

Keban Barajı Nerede

Baraj mevkii Elazığ’ın 45 km kuzeybatısında, Malatya’nın 65 km kuzeydoğusunda olup, Karasu ve Murat nehrinin birleştiği yerden 10 km daha aşağıda nehrin aktığı en dar boğazlarından birindedir. Karasu ile Murat nehirlerinin birleşmeleri ile meydana gelen Fırat nehrinin bu birleşme noktasından itibaren ilk uygun baraj yeridir.

Fırat nehri yılın muhtelif zamanlarında çok farklı bir akım düzenine sahiptir. Ortalama geçen su miktarı 635 m³/sn.’dir. Kış aylarında ortalama debi 200 ile 300 m³/sn. arasında değişir. Nehrin bir yıl içinde geçirdiği suyun % 70’i kar erime mevsiminde yani Mart ile Haziran ayları arasında geçer.

Keban barajının yapımından sonra 64.100 hektar büyüklüğünde bir baraj gölü meydana gelmiştir.