Diyarbakır’ın Silvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Malabadi Köprüsü 1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları Döneminde inşa ettirilen ve 12. yy. Selçuklu Dönemi anıtsal mühendislik-mimarlık başyapıtlarındır. 40.86 m açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsüdür. Batman çayı üzerine inşa edilmiştir.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde köprü için Abbasiler döneminde yaşamış zengin bir tüccarın hayrat için köprüyü yaptırdığından bahsedilmiştir. Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulunan Mostar köprüsü ile yapı ve tasarım olarak benzerlikler gösterir.

Köprü tek kemerli bir köprüdür. İçerisinde insanların korunması ve dinlenmesi için odalar bulunmaktadır. Köprü yaklaşık 9 asırdır aktif olarak kullanılmaktadır. Günümüzde köprü yanına yapılan yeni bir köprü ile Malabadi’nin sadece yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine hizmet ettiği söylenebilir. Üzerinden araç geçişi yasaktır.

Malabadi Köprüsü Nerede Nasıl Gidilir?

Köprü Silvan ilçe merkezine yaklaşık 19 km mesafededir. Diyarbakır şehir merkezine ise 100 km uzaklıktadır. Batman barajının hemen sonrasında devam eden Batman Nehri üzerinde bulunmaktadır.

Silvan ilçesinden Batman yönüne doğru giderken Hamzalı – Sason yönüne doğru dönülen kavşaktan dönmelisiniz. Bu kavşakta Malabadi Köprüsü Tabelasını görebilirsiniz.