Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne İzmit Mebusu olarak katılan Hafız Rüştü Efendi’ye ait bir konaktır. Yüzünün yuvarlaklığı nedeniyle halk tarafından Hafız Rüştü Efendi’ye Portakal Hafızlakabı verilmiş, sahip olduğu bu konak yapısı da “Portakal Hafız Konağı” olarak adlandırılmıştır.

Portakal Hafız Konağı Hakkında Bilgi

19. yy. Türk konut mimarisinin bir çok özelliğini üzerinde barındıran yapı, kağir yapım tekniğide iki katlı olarak inşa edilmiştir. İç sofalı bir plan düzenlemesine sahip olan konak, ortada sofa, sofanın etrafında da odalardan oluşmaktadır. Yapının dikdörtgen formlu pencereleri İzmit evlerinin geleneksel özelliklerini yansıtır. Konağın en dikkat çekici yönlerinden bir tanesi de geniş saçaklarıdır. Özellikle karadeniz bölgesinde geleneksel evlerde görülen bu uygulama, geleneksel İzmit evlerinde de uygulanmıştır. Fransız gazeteci Claude Farrare, Mustafa Kemal’le görüşmek için 1922 yılında İzmit’e geldiğinde Portakal Hafız Konağı’nda kalmıştır.

2014 yılında tamamen yanan konak tekrar aslına uygun olarak yapılmıştır.

Portakal Hafız Konağı Yangını