Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçe merkezinde bulunan Sokullu Külliyesi geniş bir alanda 1569 yılında Osmanlının Balkanlara yaptığı fetih seferlerinin artması sonucu olarak Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. İçerisinde cami, kemerli dükkanlar, han, hamam, medrese gibi bölümler günümüzde bağımsız bir alan olarak görülmektedir. Şehirleşme ve bugüne kadar yapılan yapılaşma sonucu külliyenin kompleks yapısı bozulmuştur. Ancak her yapı günümüzde de kullanılıyor ve ziyarete açıktır.

Sokullu Mehmet Paşa dönemin tanınmış bir devlet adamıdır. Devşirme kökenli olan 1505 yılında doğmuş kaptan-ı deryalık, sancak beyliği ve vezirlik gibi görevlerde bulunmuş ve 1564 yılında sadrazam olmuştur.

Lüleburgaz Sokullu Külliyesi Hakkında Bilgi

Külliye; cami, kervansaray, tabhane, imaret, arasta, dua kubbesi, hazire, medrese, sıbyan mektebi, çifte hamam, köprü, çeşme, suyolları, dış avlu ve kapılar, sosyal meskenler, tuvalet, sarnıç ve kaldırımdan oluşmaktaydı. Külliyenin Batı tarafında yine Sokollu Mehmet Paşa tarafından dönemin sultanı için inşa ettirilmiş hünkâr sarayı bulunmaktaydı.

Külliyenin bakımı ülkemizdeki diğer tarihi yapılara nazaran daha iyi. Şehrin merkezinde konuşlanmış yapı ” meydan benim ” der gibi. Sağlı sollu iki kapısı ana caddelere açılıyor. Ön giriş kapısı, karşısında bulunan Zindan Baba Türbesi’ne de uğrayın ya da uğramadan gelmeyin der gibi duruyor. İçine şehir merkezinin kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı umumi tuvaletleri yapılmış. İşletmesi gazi ailelerine verilmiş.

Sokullu Külliyesi Nerede ve Nasıl Gidilir?